Čištění parou

Technologie založená na využití účinků silně přehřáté páry ( 140 až 170 °C) při tlaku 4 až 7 bar je využívána zejména pro čištění menších ploch , špatně přístupných míst apod. Pára přiváděná za těchto podmínek na čištěné místo má čistící a odmašťovací účinky. Velmi dobrých výsledků se dosahuje při čištění mastných , zaolejovaných nebo silně zaprášených míst zejména u kovových materiálů.

Před vyčištěním

Před

Po vyčištění

Po