Ochranné nátěry

Stejně jako je pro vzhled a krásu stavby důležité její pravidelné čištění , je neméně důležité očištěné plochy preventivně chránit proti dalšímu znečištění. Vhodný typ ochranného nátěru vychází u starších staveb z typu původního znečištění – atmosférické, organické, graffiti – případně jejich kombinací. U nových staveb z předpokladu možného typu znečištění – např. graffiti. Všechny typy ochranných nátěrů jsou ekonomické jelikož jejich aplikací se prodlužuje perioda mezi jednotlivými čištěními a tím i celková životnost povrchů .V případě fasád z omítkových směsí je ochranný nátěr u některých typů znečištění např. graffiti nebo mikroorganismy jediným účinným prostředkem ochrany proti estetickému a fyzickému chátrání stavby. Možnosti technologického použití jednotlivých ochranných nátěrů lze řešit na základě konkrétních požadavků – poptávka.

Ochranné anti-graffiti nátěry na tenkovrstvých omítkách zateplovacích systémů

Tenkovrstvé fasádní omítky, které se v současnosti aplikují na zateplovací fasádní systémy jsou velmi choulostivým stavebním materiálem z hlediska možného odstraňování graffiti . Barvy , které sprejeři používají jdou z omítky odstranit pouze za cenu poškození samotné omítky. Náprava je pak možná pouze novým fasádním nátěrem, v případě většího poškození samozřejmě nejprve natáhnutím nové omítky v místě poškození.

Tomuto poškození fasády se lze vyhnout ochrannými anti-graffiti nátěry. Jejich smysl spočívá v tom, že zabraňují poškození omítky v místě sprejerského nástřiku . Jejich aplikací získá fasáda tzv." ochranný film ", ze kterého lze sprejerský nástřik chemickou a jemnou mechanickou cestou odstranit. Vzhledem ke struktuře povrchu fasády ( mnohem větší zrnitost než tomu je např. u vápenných omítek ), není ani toto odstraňování zcela jednoduché - vyžaduje zejména znalost technologie odstraňování a určitou míru zkušeností . Obecně lze říci , že ochranné anti-graffiti nátěry jsou dnes jediným možným způsobem ochrany fasádních omítek a lze u nich zaručit , že fasáda nebude po odstranění sprejerského nástřiku poškozena.

Druhy ochranných nátěrů

V nabídce máme v současnosti dva druhy anti-graffiti nátěrů na fasádní omítky a dekorativní omítky (marmolit). Oba druhy ochranných nátěrů jsou z produkce francouzské firmy GRAFITIX Industries a je možno je získat v matném nebo lesklém provedení. Ochranné nátěry se od sebe odlišují zejména množstvím možných odstranění graffiti z povrchu omítky. Levnější GRAFITIX M.P.2 umožňuje až 20-ti násobné odstranění graffiti z jednoho místa, zatímco dražší GRAFITIX Vernis ROC až 150-ti násobné odstranění graffiti z jednoho místa. Z toho vyplývá, že druh ochranného nátěru se volí podle předpokládané četnosti útoku sprejerů

Podkladový materiál - omítka

Omítka musí být před aplikací ochranného nátěru dokonale proschlá. U nových omítek se tohoto stavu dosáhne za cca 3 až 8 dní po natáhnutí omítkové směsi. Z hlediska technologie nanášení ochranného nátěru je bezpodmínečně nutné vědět o jaký typ omítky se jedná. Pokud jsou omítky silikonové nebo akrylátové je možno aplikovat ochranný anti-graffiti nátěr přímo na omítku. Pokud je však omítková směs silikátová, příp. silikátsilikon nebo se jedná o omítku minerální, je nutné před aplikací vlastního ochranného nátěru použít základní nátěr, kterým se provede penetrace povrchu. Popsané ochranné nátěry jsou dvousložkové směsi, přičemž obě složky se v předepsaném poměru smíchají těsně před použitím. Takto vytvořená směs se nanáší ve dvou vrstvách a za ideálních podmínek (tj. sucho, 20 °C) je zaschlá po 8 hodinách. Během této doby by nemělo pršet, neboť případný déšť by ještě nezaschlý nátěr porušil. Toto jsou obecná pravidla daná výrobcem. Technika nanášení, aby nátěr byl co nejkvalitnější a splnil to, co se od něho očekává, je výsledkem praktických zkušeností s tímto typem speciálních nátěrů. Proto se často stává, že stavební firmy, které nátěr aplikují bez předchozích zkušeností mají velmi špatné výsledky. Nátěr pak vytvrzuje 72 hodin, a po této době je plně funkční. V rámci následného servisu nabízíme první odstranění graffiti zdarma a samozřejmě možnost sjednání odstraňování dalších graffiti za poplatek, příp. možnost dodávání potřebné "chemie" majiteli objektu, s tím, že si bude odstraňovávání graffiti provádět sám.

Vzhled ochranného nátěru

Správně aplikovaný ochranný nátěr musí být transparentní. Nesmí být místa s přebytkem materiálu (bílé skvrny) nebo naopak místa nenatřená. Ochranný nátěr se obvykle provádí do výše parapetů přízemních oken tj. cca do výše 2,5m, počítáno včetně soklu. Na straně štítových stěn do výše cca 3 až 3,5m, nejlépe opět s nějakým přechodem na fasádě, popř. s koncem oken. Nátěr poněkud změní odstín fasádní barvy, je to díky jinému lomu světla. Pokud je předem možná domluva s architektem, je možno do výše ochranného nátěru udělat jiný odstín barvy, čímž je rozdíl mezi chráněnou a nechráněnou plochou na pohled téměř neznatelný.

Anti graffiti nátěr
Anti graffiti nátěr
Anti graffiti nátěr
Anti graffiti nátěr

Aplikace anti-graffiti nátěru

do výše konce oken

Anti graffiti nátěr

Před

Anti graffiti nátěr

Po

Ochranné antigraffiti nátěry pracující na principu sebezničující vrstvy

Pro řadu stavebních materiálů jako je beton, umělý nebo přírodní kámen, pískovec, žula, cihla apod. lze s výhodou použít ochranný antigraffiti nátěr pracující na principu sebezničující vrstvy. To znamená, že při odstraňování graffiti je odstraněn i ochranný nátěr a je nutno ho v daném místě obnovit. Rovněž tento typ ochranného nátěru – Grafitix Parflon – se nanáší ve dvou vrstvách s krátkou technologickou přestávkou. Na rozdíl od permanentních nátěrů je plně funkční již po několika hodinách. Ochranný nátěr je zároveň hydrofóbní, vzhled původních materiálů je mírně zvýrazněn (např. struktura kamene ...)

Anti graffiti nátěr

Ochranný nátěr na umělém kameni