Odstraňování nečistot

Odstraňování atmosférických nečistot

Odstraňování organických nečistot

Čištění opláštění nákupních center

Nečistoty ulpívající na povrchu staveb vlivem znečištěné atmosféry a meteorologických podmínek v ročních obdobích (špína z tajícího sněhu, bláto ...) lze námi používanými prostředky dokonale odstranit. Prostředky lze aplikovat na různé části staveb – střechy, fasády, sokly, terasy, sochy, náhrobky apod. a to na nejrůznější druhy stavebních materiálů – přírodní a umělý kámen, keramiku, beton, fasádní nátěry, hliník apod. Vyčištěné povrchy jsme schopni za použití hydrofobních a olejofobních prostředků dále chránit před opětovným znečištěním.

Čištění keramických kachlí

Před

Čištění keramických kachlí

Po

Odstraňování organických nečistot

Odstraňování organických nečistot

Před

Odstraňování organických nečistot

V průběhu

Odstraňování plísní z fasády

Před

Odstraňování plísní z fasády

Po

Čištění eternitové střechy

Před

Čištění eternitové střechy

Po

Řasy , mechy , lišejníky, plísně apod. - mikroorganismy, které nejsou-li včas odstraněny jsou schopny poškodit stavbu nejen vizuálně , ale i fyzicky. Organické nečistoty vznikající na povrchu staveb zejména z titulu vlhkého prostředí lze fungicidními prostředky velmi dobře odstranit.

Odstraňování organických nečistot

Po

Na plochy zbavené mechů, lišejníků, řas , plísní apod. je aplikován prostředek chránící je před novotvorbou těchto mikroorganismů. Stejně jako u atmosférických nečistot , lze i nečistoty organického původu odstraňovat ze všech částí staveb – zdí a střechy budovy, dlažby, bazénu, tenisového kurtu , fontán, balkónů, soch, náhrobků apod. jež mohou být zhotoveny z nejrůznějších stavebních materiálů – omítka, střešní krytina, beton, přírodní i umělý kámen, dřevo apod.

Odstraňování kombinovaného znečištění - graffiti + atmosférické a organické nečistoty

Čištění sochy

Před

Čištění sochy

Po

Odstraňování specifických nečistot

Odstraňování specifických nečistot

Před

Odstraňování specifických nečistot

Po

Odstraňování specifických nečistot

Před

Odstraňování specifických nečistot

Po

Nečistoty vzniklé na povrchu staveb přímým zásahem člověka - rezavé skvrny, solné výkvěty, mastné nebo olejové skvrny, znečištění povrchu asfaltem nebo jinými ropnými deriváty apod. Jejich odstranění je ve většině případů možné , konkrétní případy jsou řešeny individuálně na základě provedené zkoušky.