Odstraňování ostatních nečistot

Odstraňování kombinovaného znečištění - graffiti + atmosférické a organické nečistoty

Čištění sochy

Před

Čištění sochy

Po

Odstraňování specifických nečistot

Odstraňování specifických nečistot

Před

Odstraňování specifických nečistot

Po

Odstraňování specifických nečistot

Před

Odstraňování specifických nečistot

Po

Nečistoty vzniklé na povrchu staveb přímým zásahem člověka - rezavé skvrny, solné výkvěty, mastné nebo olejové skvrny, znečištění povrchu asfaltem nebo jinými ropnými deriváty apod. Jejich odstranění je ve většině případů možné , konkrétní případy jsou řešeny individuálně na základě provedené zkoušky.